Централен Балкан / Central Balkan

Спътниково изображение на покрития със сняг Централен Балкан, заснето на 1 януари 2018 от спътника за наблюдение на Земята Sentinel-2, част от Eвропейската програма за мониторинг на околната среда Copernicus.

Satellite image of the snow-covered Central Balkan, acquired on 1st of January 2018 by the Earth Observation Satellite Sentinel-2B as part of the Europe’s Copernicus environment monitoring programme.