Plan of Sofia in 1907 / План на гр. София от 1907 г.

План на гр. София от 1907 г. в М 1:10 000 – Приложение към чл.92 от Закона за благоустройство на населените места.