Plan Sofia 1881/План на София 1881 г.

План на София от 1881 г. регулационен, автори Ликурго Амадей и В. Роубал