План на София 1887-1912/ Plan of Sofia 1887-1912

План на София от “Град София през XVII век” от проф. д-р. Анастас Иширков. София 1912 г.

Планът на София е изчертан от геометър Тома Пищачев