Битката при Свищов / Battle of Svishtov

Постер на битката при Свищов на 26-28 юни 1877 г. /по нов стил/, част от Изложбата “Освобождението – поглед от Космоса” по повод 140 години от Освобождението на България.

Poster of the battle of Svishtov on June 26-28 1877 (in a new style), part of the Exhibition “Liberation – View from Space” on the occasion of the 140th anniversary from the Liberation of Bulgaria.