Битката при Никопол / Battle of Nikopol

Постер на битката при Никопол на 15-16 юли 1877 г. /по нов стил/, част от Изложбата “Освобождението – поглед от Космоса” по повод 140 години от Освобождението на България.

Poster of the Battle of Nikopol on July 15-16, 1877 (in a new style), part of the Exhibition “Liberation – View from Space” on the occasion of the 140th anniversary from the Liberation of Bulgaria.