Битката при Ловеч / Battle of Lovech

Постер на битката при Ловеч на 17 юли 1877 г. /по нов стил/ и второ превземане на Ловеч на 1-3 септември 1877 г. /по нов стил/, част от Изложбата “Освобождението – поглед от Космоса” по повод 140 години от Освобождението на България.

Poster of the Battle of Lovech on July 17, 1877 (in a new style) and second conquest of Lovech on September 1-3, 1877 (in a new style), part of the Exhibition “Liberation – View from Space” on the occasion of the 140th anniversary from the Liberation of Bulgaria.