Битката при Пловдив / Battle of Plovdiv

Постер на битката при Пловдив на 14-16 януари 1878 г. (по нов стил), част от Изложбата “Освобождението – поглед от Космоса” по повод 140 години от Освобождението на България.

Poster of the battle of Plovdiv on January 14-16, 1878 (in new style), part of the Exhibition “Liberation – View from Space” on the occasion of the 140th anniversary from the Liberation of Bulgaria.