Изложба “Столици” / Exhibition “Capitals”

Изложбата “Столици” е посветена на 140 години от обявяването на София за българска столица, което бе чествано през 2019 г. Тя се състои от 7 постера, включващи 20 карти, изработени чрез геопространствени технологии, като са използвани спътникови изображения, методи от географските информационни системи (ГИС) и пространствено моделиране. Автори на изложбата са гл. ас. д-р Стефан Стаменов и доц. д-р Ваня Стаменова от Института за космически изследвания и технологии към Българска академия на науките (ИКИТ-БАН). Изложбата представя първата българска столица Плиска, извънстоличната резиденция на Първото българско царство – Кабиюк и съвременната столица – София. Изложбата има научна и образователна стойност. Тя е съставена въз основа на резултати от иновативни проекти, свързани с използването на геопространствени и спътникови технологии за недеструктивно проучване на археологически обекти и разработване на уникална географска информационна система за исторически ГИС на стара София. Представени са разработки от проекти за проучвания на националния историко-археологически резерват (НИАР) “Плиска” и НИАР “Кабиюк”, финансирани по ФНИ, както и проект за историческа София. Постерите за Плиска представят резултати от дисертацията на д-р Стефан Стаменов, защитена в ИКИТ-БАН със заглавие „Пространствен модел и хронологичен анализ на средновековния град Плиска на базата на аерокосмически и наземни данни“ и свързана с работата по проект „Стари български столици и техните околности“. Постерите за Кабиюк, представят резултати от проекта „НИАР “Кабиюк”: Комплексно интердисциплинарно изследване на една от извънстоличните резиденции (аул) на Първото българско царство“ на НАИМ-БАН и ИКИТ-БАН, който е първият в България проект, при който използването на недеструктивни методи в археологията е основна, а не съпътстваща част от проучването. Постерите за София представят резултати от проекта „ГИС на стара София“, представяни в САЩ и Чехия, посветен на развитието на града в исторически план за периода от края на 19 век до наши дни и следи процеса на развитие и европеизация на града.

Изложбата е представена на Международния ГИС ден, организиран от ЕСРИ България на 13 ноември 2019 г., на организирания от нас трети „ГИС ден за образование“ проведен в Софийска гимназия по строителство и архитектура „Хр. Ботев“ на 11 декември 2019 г., в 42 ОУ “Хаджи Димитър” на 12-13 декември 2019 г., в 143 ОУ “Георги Бенковски” в периода 16-20 декември 2019 г., в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в периода 13-30 януари 2020 г., в Първа английска езикова гимназия от 10 до 14 февруари 2020 г. и в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“.

За допълнителна информация и връзка с авторите на албума:
д-р Стефан Стаменов – stamenovstefan@yahoo.bg