План на София 1914г., визуализация 1:30 000/ Plan of Sofia 1914, visualization 1:30 000