План на София 1892г., визуализация 1:30 000/ Plan of Sofia 1892, 1:30 000