План на София 1903г., визуализация 1:30 000/ Plan of Sofia 1903, visualization 1:30 000