12 Април

Международен ден на авиацията и космонавтиката

International day of Aviation and Cosmonautics