България / Bulgaria

Централен Балкан / Central Balkan
Спътниково изображение на покрития със сняг Централен Балкан, заснето на 1 януари 2018 от спътника за наблюдение на Земята Sentinel-2, […]
Rila and Pirin mountains/ Рила и Пирин
ESA Copernicus program, Sentinel 2 image, false color 25.12.2017.
Bulgaria in winter / България през зимата
Satellite image of Bulgaria acquired on 01.01.2018 by Copernicus Sentinel-3 satellite /Copernicus Sentinel-3 data 2018/