София / Sofia

София – 140 години от Освобождението на град София
Plan of Sofia in 1907 / План на гр. София от 1907 г.
Plan Sofia 1881/План на София 1881 г.
Sofia in winter / София през зимата 2018
1 2