София / Sofia

София през април 2018 / Sofia in April 2018
София – 140 години от Освобождението на град София
Plan of Sofia in 1907 / План на гр. София от 1907 г.
Plan Sofia 1881/План на София 1881 г.